Totaal 541 geldige stemmen:

Lijst 1 GBR 36 stemmen
Lijst 2 BvR 135
Lijst 3 D66 40
Lijst 4 VVD 32
Lijst 5 CDA 48
Lijst 6 PvdA 42
Lijst 7 OR 22
Lijst 8 GroenLinks 55
Lijst 9 LP 7
Lijst 10 RijswijksBelang 35
Lijst 11 PSCC 3
Lijst 12 Wij. 86