Op een zonnige zaterdagmiddag kwamen een aantal VVD netwerken (Leidschendam- Voorburg, Delft, Wassenaar en Rijswijk) bij elkaar om gezamenlijk aan de visie op een aantal regionale thema’s te werken, met als onderlegger de plannen voor de Metropoolregio (MRDH).

In de eerste visiebijeenkomst had men een tiental thema’s geïdentificeerd. Dit keer werd op een viertal thema’s ingezoomd. Er was weer een goede en levendige discussie. Afgesproken is deze thema’s in subgroepen verder uit te werken voor de volgende bijeenkomst in januari, in Wassenaar.

Wilt u hier meer over weten, of meedoen aan een volgende bijeenkomst: stuur een email naar [email protected]. Iedereen die het liberalisme een warm hart toedraagt is welkom.

Bron en foto: VVD Rijswijk