In een artikel dat Rijswijker Ton Sebel op het Rijswijk Dagblad zag haalde wethouder Van der Meij aan, dat hij blij is dat de verkoop in RijswijkBuiten goed verloopt. “Een prima opmerking maar de kern van onvrede in RijswijkBuiten betreft echter niet het wonen in die wijk maar het ontbreken van een fatsoenlijke openbaar vervoer-verbinding”, vertelt Sebel.
“Wethouder Van der Meij geeft verder aan, dat het mogelijk is om een hoogfrequentiespoor met een halteplaats aan te leggen voor een lightrail. Thans niet relevant, want die mogelijkheid vergt echter een realisatieperiode van vele jaren. Als pleister op de wonde deelt hij nog wel mee, dat ook over ander openbaar vervoer van en naar RijswijkBuiten wordt gesproken. En daar sluit mijn voorstel op aan.

Als bijlage stuurde Sebel ons ik u een voorstel om Veolia buslijn 30 een beperkte routewijziging te laten maken. “Dit plan heb ik op 19 september jongstleden via het contactformulier van de gemeente Rijswijk daar ingediend. Wellicht dat mijn voorstel de heer Van der Meij een hoop hoofdbrekens bespaard blijft”.

De lezers kunnen hier natuurlijk op reageren of zij dit ook een goed voorstel vinden.

Openbaar vervoer in Rijswijk-Buiten

Voorstel: beperkte routewijziging Veolia buslijn 30 (Naaldwijk – Zoetermeer Centrum West) vice versa

Vanaf Naaldwijk busstation:

 • Route ongewijzigd tot aan Rijswijk Station
 • 180 graden keren bij Rijswijk Station (op Generaal Eisenhowerplein)
 • Linksaf Klaroenstraat (route HTM-buslijn 23)
 • Rechtsaf Admiraal Helfrichsingel
 • Linksaf Prinses Beatrixlaan richting Delft
 • Rechtsaf Terras van Sion (= Rijswijk-Buiten)
 • keren en terug op Terras van Sion
 • Rechtsaf Prinses Beatrixlaan richting Delft
 • Delft: Linksaf Ruys de Beerenbrouckstraat
 • Linksaf Wateringsevest (overstapmogelijkheid HTM-tramlijn 1 en 19)
 • Rechtdoor Vrijenbanselaan *
 • Linksaf Rijswijkse Landingslaan
 • Overgaand in Singel
 • Rechtdoor Ypenburgse Boslaan (= vervolg bestaande route)

*    Hier kan eventueel worden gekozen voor een route vervolg Vrijenbanselaan richting Kfar-Savaweg, over de A13 en linksaf de oprit naar de A13 richting Rijswijk/Hoornwijk naar de Laan van Delfvliet. Daar volgt de bestaande route van buslijn 30.

Vanuit Zoetermeer Centrum West wordt uiteraard dezelfde route in omgekeerde richting gereden.

Win-win situatie

 • Bovenvermeld voorstel is naar mijn mening een niet ingrijpende maatregel om Rijswijk-Buiten te ontsluiten van openbaar vervoer en het biedt tevens de mogelijkheid tot een ruime overstapmogelijkheid binnen Delft
 • Kostenaspect en inzet frequentie dienen daarbij een ondergeschikte rol te spelen
 • Rijswijk-Buiten heeft de broodnodige – tijdelijke – openbaar vervoervoorziening aan de zijde van Sion (halten aan de Terras van Sion)
 • De zijde aan `t Haantje is nog volop in ontwikkeling en is voorlopig goed bereikbaar met een paralel aan de fietspad-oversteek nog aan te leggen zebrapad aan de Prinses Beatrixlaan
 • In Delft (Wateringsevest) is de mogelijkheid tot een overstap op de HTM-tramlijnen 1 en 19. Deze lijnen afzonderlijk bedienen zowel Station Delft (en in de toekomst de TU), Delft-Centrum en het Reinier de Graaf ziekenhuis. In andere richting worden Nootdorp, Leidsenhage, Rijswijk-Centrum, Den Haag-Centrum en Scheveningen aangedaan, al naar gelang de lijnkeuze
 • De vervallen route van Veolia buslijn 30 door de Plaspoelpolder kan overdag worden overgenomen door buslijn 50 van Veolia en in de avond en het weekend door HTM-tramlijn 17 (en in beperkte mate door Veolia buslijn 51). Deze lijnen doen Rijswijk-Station aan met diverse overstapmogelijkheden
 • De eventueel te vervallen route langs Hoornwijk (zie hierboven bij *) kan worden overgenomen door HTM-tramlijn 15. Bij de Ypenburgse Boslaan kan in dat geval worden overgestapt op Veolia buslijn 30