In het AD van vrijdagochtend wordt bericht over het ageren van chemieconcern DSM in Delft tegen de tweede herziening van bestemmingsplan Sion-’t Haantje. Volgens DSM komen de woningen te dicht op het Delftse bedrijventerrein dan het in 2011 leek.

De gemeente Rijswijk geeft bij de Raad van State aan dat DSM al veel eerder had moeten aangeven dat het tegen de bouw van 340 woningen was. Door de herziening van het bestemmingsplan worden 120 woningen overgeheveld van deelgebied Sion naar ’t Haantje. Dit deelgebied ligt het dichtst bij het bedrijventerrein.

Voor het Rijswijks Dagblad reden om bij toenmalig wethouder Dick Jense navraag te doen. “Samen met René van Hemert en verantwoordelijke ambtenaren, het toenmalige stadsgewest Haaglanden en het provinciebestuur hebben we toen rond de tafel gezeten met DSM. De toenmalige afspraken, die nu nog gelden, zijn toen vastgelegd in een brief. Ik ben het met de advocaat van de gemeente Rijswijk eens dat DSM toen al aan de bel had moeten trekken. Het was toen bekend dat daar woningen zouden komen.”