De bewonerscommissie van de Tuinen van Sion, fase 12 heeft een brief gestuurd aan de gemeenteraad over hoogbouw van 25 meter hoogte in deelplan 8 RijswijkBuiten. Deze hoogbouw zou volgens de bewonerscommissie op slechts dertig meter van hun woningen komen en het woninggenot danig verminderen.

“De toekomstige bewoners, zijn erg geschrokken van de plannen met betrekking tot de voorgenomen hoogbouw vlak naast onze woningen in fase 12. We hebben al op diverse manieren geprobeerd om aandacht voor onze zorgen te krijgen, maar zien ons door het gebrek aan steun, nu genoodzaakt om u op de hoogte te brengen van onze gevoelens omtrent de gang van zaken.”

Dorps
“In de folders van de betreffende fase was hier gekozen voor een dorpse opzet. Dit blijkt ook uit de door de gemeente verstrekte informatie http://www.rijswijkbuiten.nl/projecten/de-tuinen-van-sion-fase-12-2/. Door veel toekomstige bewoners is, alvorens te besluiten tot aankoop over te gaan, bij het Informatiecentrum RijswijkBuiten, de gemeente en de diverse verkopende makelaars, de vraag gesteld wat er gebouwd gaat worden in het naastgelegen deelplan 8. Bij de beantwoording is consequent geantwoord dat hier laagbouw in ontwikkeling is. Er zou
sprake zijn van plannen voor een school en een appartementencomplex met een maximale
bouwhoogte van 4 of 5 verdiepingen.”

Voorlichtingsbijeenkomst

“Op 7 februari 2017 is er een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor de toekomstige bewoners van deze fase. Tijdens deze bijeenkomst is er geen nieuwe informatie verstrekt over de hoogbouw.
Via informele weg, werd een week later duidelijk dat er in deelplan 8, naast het kindcentrum
Buitenryck, twee hoge flats in ontwikkeling zijn van voor zover wij nu weten 8 verdiepingen (25 meter) en 6 verdiepingen hoog. Eén flat gesitueerd parallel de Prinses Beatrixlaan en één flat haaks op de Prinses Beatrixlaan, parallel aan de doorgang tussen deelplan 7 en 8. En dat op een afstand van slechts 30 meter tot de huizen. Als gevolg hiervan zullen de bewoners, waarvan met name die van de aangrenzende kavels, nagenoeg in de schaduw leven.”

“Omdat wij vinden dat een bezoek aan de locatie een veel duidelijker beeld geeft dan de tekeningen van de plannen, willen wij u graag met eigen ogen de situatie te laten ervaren. Daarom nodigen wij u van harte uit voor een bezoekavond aan de bouwplaats op donderdag 31 augustus 2017. Om 19:30 uur verzamelen we bij het informatiecentrum aan de Van Rijnweg 3b, te Rijswijk.”