Afgelopen zaterdag is er door Hoogheemraadschap van Delfland de noodkering onder de Geestbrug in Rijswijk getest.

Bij het testen wordt door een duiker vooraf de onderwaterconstructie en de bodem geïnspecteerd. Vervolgens wordt de watergang afgesloten door een aantal buizen in de sponningen te hijsen. Hierdoor ontstaat er als het ware een muur in het water. Daarna worden de buizen weer opgetakeld en wordt zo de watergang weer geopend. De test is snel, vlekkeloos, en succesvol verlopen.

Noodkeringen kunnen er ingezet worden om een deel van het gebied af te sluiten om stijging van het water tijdelijk te voorkomen. Deze keringen zijn een overblijfsel uit de tijd van de koude oorlog. In de Wet Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd (Wet BWO) van 1952 is de aanleg van deze compartimenteringswerken geregeld. De wet is in 1991 vervallen, maar het nut van deze keringen is vanuit veiligheidsoogpunt blijven bestaan.

Bron: Hoogheemraadschap van Delfland