Van 14 oktober tot en met 3 december is in Museum Rijswijk de tentoonstelling te zien ‘750 JAAR KERK IN RIJSWIJK’. Een perkamenten handschrift uit 1267 maakt voor het eerst melding van de ‘parochie van Rijswijk’.

Het is het oudste bewijs dat hier toen al een kerk en een kerkgemeenschap bestond. De Rijswijkse geloofsgemeenschappen van de parochie H. Bonifatius, de Protestantse Gemeente, de Volle Evangelie Gemeente en de Nederlands Gereformeerde Kerk vieren daarom dit jaar ‘750 jaar kerk in Rijswijk’. In samenwerking met Museum Rijswijk is een tentoonstelling georganiseerd die laat zien wat er in deze 750 jaar is gebeurd.

De Rijswijkse geloofsgemeenschap kende aanvankelijk een periode van bloei, getuige de grote Oude Kerk aan de Herenstraat. Maar zij kreeg ook een pijnlijke scheiding te verwerken. In de 16de eeuw gingen de protestantse en rooms-katholieke kerk ieder hun eigen weg, de laatste bijna ondergronds in een schuilkerk. Pas in 1854 verrees aan de Van Vredenburchweg weer een duidelijk zichtbare Bonifatiuskerk. Maar ook de protestantse kerk kreeg met afsplitsingen te maken, die hebben bijgedragen aan het geschakeerde religieuze veld vandaag de dag.

750 jaar kerk in Rijswijk is een geschiedenis van vallen en opstaan, van kerken bouwen en weer afbreken en van het zoeken naar een eigen en herkenbare plaats in een steeds veranderende samenleving.

Aan de hand van archiefstukken, boeken, kaarten, liturgische voorwerpen, prenten en schilderijen wordt een beeld geschetst van het reilen en zeilen van de Rijswijkse geloofsgemeenschap(pen) sinds 1267. Vele unieke en zelden eerder geëxposeerde stukken zijn te zien op deze bijzondere tentoonstelling.

De tentoonstelling wordt geopend door Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende, bisschop van Rotterdam, op vrijdag 13 oktober om 16 uur.

Openingstijden dinsdag t/m zondag 11-17 uur Herenstraat 67 2282 BR Rijswijk www.museumrijswijk.nl