Rijswijkers die door een beperking of chronische gezondheidsproblemen hoge zorgkosten hebben, kunnen vanaf 1 augustus een tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten aanvragen.

Deze tegemoetkoming is bedoeld voor inwoners met hoge zorgkosten, die door de hoogte van hun inkomen geen aanspraak kunnen maken op andere regelingen van de gemeente. De tegemoetkoming bedraagt dit jaar € 100,00

De tegemoetkoming in de meerkosten van zorg kan slechts voor het lopende kalenderjaar aangevraagd worden. De aanvraagdatum geldt als peildatum. Het kan dus nog voor de tegemoetkoming 2017 !!!

Tijdens de begrotingsvergadering van de gemeenteraad heeft Dick Jense van Onafhankelijk Rijswijk nog eens duidelijk gevraagd wie er in aanmerking kwamen voor de uitkering. Toen bleek deze regeling niet alleen voor chronisch zieken en gehandicapten te gelden maar voor alle Rijswijkers die in 2015 en 2016 door het eigen risico heen gingen.

Kijk voor alle informatie op: https://www.rijswijk.nl/inwoners/producten/tegemoetkoming-in-de-meerkosten-van-zorg