Het College van Rijswijk heeft een overeenkomst gesloten inzake de tijdelijke studentenhuisvesting in het gebouw aan het Jaagpad 1. De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst ligt ter inzage op het gemeentehuis. Tegen de overeenkomst staat geen zienswijze of bezwaar open. Met deze overeenkomst zullen veel jongeren aan huisvesting worden geholpen. De gemeente maakt zodoende de weg vrij voor de komst van studenten van de TU in Delft naar de Plaspoelpolder. Kortom, een combinatie van talent en innovatie komt zodoende samen.

Foto: Het pand aan het Jaagpad nr 1 in de Plaspoelpolder.