De Strijp gaat hoogstwaarschijnlijk dit jaar nog niet open als vaarweg, ook niet als pilot. Dat bleek vandaag bij bespreking in de commissie Stedelijk Water en Watersysteem van het hoogheemraadschap van Delfland.

Deze vraag kreeg brede steun vanuit de commissie, met name van CDA en VVD, die voor een pilot nog in dit vaarseizoen pleitten. Delfland is er nog niet klaar voor en wil zorgvuldig te werk gaan. Eerst moeten de effecten van het varen op de onderwaternatuur en de mening van aanwonenden worden bepaald.

Guido van der Wedden:“In september 2015 voer het bestuur van Delfland over de Strijp, waarna werd gevraagd om te bekijken wat de mogelijkheden voor openstelling van deze vaarweg zouden zijn. Delfland is hiermee bezig en de commissie kreeg een voortgangsrapportage. Ik kreeg op basis hiervan niet het gevoel dat het goed gaat komen met de bevaarbaarheid van de Strijp. De oorzaak lijkt dat Delfland ‘van een smal landweggetje een A13 wil maken’, dat wordt dan uiteraard te duur of zelfs onmogelijk.”

Bron: Blog Guido van der Wedden