De Stichting Bewonersbelangen Te Werve vraagt in een brief aan het college waarom het nog geen antwoord heeft gehad op de verschillende vragen die gesteld naar aanleiding van de voorgenomen sloop van woningen aan de Idenburglaan 4 tot en met 68.

“Wij hebben een “inhoudelijke” reactie gevraagd op onze vragen, die onder andere zijn gesteld in de forumbijeenkomst. Tijdens de bezichtigingen door een aantal leden van de Gemeenteraad (en onze toelichting die wij hebben gegeven in de Forum vergadering), hebben wij argumenten naar voren gebracht, waar geen enkel inhoudelijk antwoord op is gegeven door de wethouder.”

De stichting wil onder meer weten of er onderzocht is wat de kosten zouden zijn voor het renoveren van de woningen, die ondanks zeer achterstallig onderhoud, in bouwkundig goede staat zijn. Het blijft bij de stelling dat renovatie uiteindelijk goedkoper is dan sloop en nieuwbouw. Het betreft hier kenmerkende woningbouw uit de jaren vijftig, met veel leefruimte en ruime opzet in het groen. “Sloop zal uiteindelijk een historische vergissing blijken te zijn.” Men wil weten of er al een sloopvergunning afgegeven/aangevraagd is en of hier bezwaar/beroep kan worden ingediend? Ook wordt er gevraagd of er al nieuwbouwplannen zijn

Verder meldt de stichting dat Vidomes een spoedrechtzaak tegen haar huurders heeft aangespannen om met een rechtelijke uitspraak de woningen te kunnen ontruimen zonder dat hier passende vervangende woonruimte in de onmiddellijke omgeving wordt aangeboden “In haar ongekende bouwdrift heeft Vidomes getracht de rechtszaak al in december te laten plaatsvinden, vlak voor de feestdagen. Inmiddels is uitstel aangevraagd en staat de behandeling in januari op de rol. Wij zullen echter de rechter wederom vragen deze zaak aan te houden totdat wij antwoord hebben gekregen op onze vragen aan uw college.”