Een stad als Rijswijk kan niet zonder de inzet van vrijwilligers. Op 11 december reikt de gemeente de vrijwilligersprijzen 2017 uit. Dit keer mogen de Rijswijkers zelf kiezen wie er mag winnen! Stem tot 30 november in vier categorieën: jongeren, bewonersinitiatief, groepen en individueel.

Wie is jouw favoriet en mag op 11 december in het zonnetje worden gezet? https://www.rijswijk.nl/inwoners/vrijwilligersprijs

Wie zijn de genomineerden:

Genomineerden in de categorie Jongeren (tot 25 jaar):

Tji Yu Kan: Tji Yu biedt als getrainde ervaringsdeskundige (ExpEx) een luisterend oor of is een maatje voor jongeren uit de jeugdhulp. Ook geeft ze advies en voorlichting aan hulpverleners en gemeenten.

Rasa Barai: Rasa helpt via Vluchtelingenwelzijn nieuwkomers met huiswerk en heeft zo een positieve invloed op de toekomst van deze jongeren.

Eline Totté: Eline begeleidt als Vitalismaatje kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 18 jaar, die zich als gevolg van een tekort aan aandacht in een kwetsbare positie bevinden en het risico lopen in de problemen te raken.

Genomineerden in de categorie Bewonersinitiatief (ongeorganiseerde vrijwilligers en actieve inwoners):

Oudergroep Klank: KLANK is een oudergroep van Rijswijkse ‘specials’, kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. KLANK organiseert regelmatig ontmoetings- en themabijeenkomsten voor ouders met een ‘speciaal’ kind, waar ze een luisterend oor, begrip en (h)erkenning vinden.

Bewonersgroep Park Hofrust: de bewonersgroep Park Hofrust bestaat uit bewoners, die zich hebben verenigd en het initiatief hebben genomen om samen met de gemeente te werken aan de herinrichting van het park.

Buurthuiskamer Te Werve: in Buurthuiskamer Te Werve aan de Idenburglaan 70 kunnen buurtbewoners met elkaar in contact komen, door mee te doen aan allerlei activiteiten in een prettige omgeving waar gezelligheid voorop staat.

Genomineerden groepen (in georganiseerd verband):

Homestart: de vrijwilligers van Homestart van Humanitas helpen ouders van jonge kinderen, die een steuntje in de rug nodig hebben. Ze bieden een luisterend oor en geven praktische hulp bij de opvoeding.

Waterscouting Rijswijkse Meeuwen en Watergeuzen: de vrijwilligers van de ‘welpenleiding’ van waterscouting Rijswijkse Meeuwen-Watergeuzen (RMWG), hebben de afgelopen 11 jaar de welpengroep (van 7 tot 11 jaar) geleid.

Museum Rijswijk: de vrijwilligers van Museum Rijswijk zitten aan de balie, geven rondleidingen, werken in het museumcafé, verzorgen de financiële administratie, beheren het depot, beschrijven de collecties of werken in de studieruimte.

Kinderrechtenambassadeurs: de Kinderrechtenambassadeurs, bestaande uit elf kinderen uit groep 7 van verschillende basisscholen in Rijswijk, adviseren onder andere het gemeentebestuur over zaken die kinderen aangaan, zoals de gevolgen van armoede voor kinderen.

Formulierenhulp: de vrijwilligers van de Formulierenhulp van Welzijn Rijswijk helpen inwoners bij het invullen en/of uitleggen van formulieren voor bijvoorbeeld kwijtschelding van belastingen of het aanvragen of wijzigen van huur- en zorgtoeslag.

Genomineerden individueel (vanaf 25 jaar):

Erwin van Vliet: Erwin helpt als jongerencoach jongeren (tot 25 jaar) om het beste uit henzelf te halen, onder andere door te helpen de door de jongeren gestelde doelen te bereiken.

Nellie Hoegen: Nellie is sinds het prille begin, nu ruim een jaar geleden, één van de drijvende krachten achter en in de Weggeefwinkel aan de P. van Vlietlaan 2. Inwoners, die moeten rondkomen op of rond bijstandsniveau, kunnen hier gratis of tegen geringe vergoeding kleding en andere spullen krijgen.

Freek de Jong: Freek zorgt als beheerder van de Benedictus- en Bernadettekerk dat het gebouw met al zijn techniek overeind blijft en blijft functioneren. Hij regelt ook de verhuur van het gebouw aan derden. Daarnaast is Freek de Jong actief voor de Rijswijkse afdeling van Groei en Bloei, die de school- en hobbytuinen in Rijswijk beheert.

Yvonne Mook: Yvonne is al sinds 1998 op verschillende manieren actief binnen waterscoutinggroep Dorus Rijkers en sinds 4 jaar als secretaris van het bestuur. In die functie handelt ze de post en e-mails af, maakt ze verslagen van vergaderingen en regelt ze veel zaken op de achtergrond. Daarnaast organiseert ze als één van de plusscouts samen met de andere plusscouts de familiedag.

René van Veldhuizen: René organiseert als bestuurslid van Oranjevereniging en IJsclub Sion e.o. het jaarlijkse Sionsfeest, zorgt als het weer meewerkt, dat de ijsbaan Sion ’s winters open kan en werkt mee aan andere activiteiten op het veldje aan de Sionsweg zoals de Glühweinavond. En sinds dit jaar is daar ook Koningsdag in Sion-RijswijkBuiten bijgekomen.

Op de foto de winnaars van vorig jaar.