De maatschappelijke partners Rijswijk Wonen, Florence, Vidome, Welzijn Rijswijk en WZH willen met de pilot hun verantwoordelijkheid nemen en vanuit hun eigen werkveld een bijdrage leveren aan het wonen en de zorg voor Rijswijkse ouderen.

De corporaties bieden het wonen, de zorgorganisaties bieden zorg thuis en Welzijn Rijswijk biedt het welzijn als uitvoeringsorganisatie voor gemeentelijk welzijnsbeleid. Wonen, zorg én welzijn zijn samen dé ingrediënten van een beschutte woonvorm. Het gaat om onder andere (sociale) veiligheid, geborgenheid, dienstverlening. Dat zijn de zaken waar de flatcoach bij kan helpen, maar de flatcoach heeft natuurlijk ook een signalerende functie, wanneer het bijvoorbeeld met een bewoner niet goed gaat, wanneer een bewoner overlast veroorzaken of mogelijk lijkt te vereenzamen.