Paul Vredeling (foto) van de Stichting Sportpark Hoekpolder was dinsdag in de raadszaal van het stadhuis één van de insprekers. Hij uitte zijn zorgen over de toekomst van de stichting. Na het verdwijnen van voetbalclub rsv Hoekpolder ontstond er een schuld van € 60.000,- voor de stichting. Voetbalbuur Semper Altius dreigt nu de dupe te worden van het stoppen van rsv Hoekpolder. Paul Vredeling zegt nog geen antwoord te hebben gekregen op vragen in een vroeger stadium die in een brief zijn geformuleerd.

Volgens Vredeling zijn beide clubs gezond, maar wanneer zij nu achterstallige huur, ontstaan door nalatigheid van een andere partij (Hoekpolder), moeten gaan ophoesten, is dat voor de leden van de clubs van vooral Semper Altius en de stichting niet verteerbaar. De club had juist geld gereserveerd voor de uitbreiding van de kleedkamers en het opknappen van het sportcomplex. Het valt namelijk te verwachten dat beide clubs een behoorlijke aanwas van nieuwe leden krijgen uit de nieuwbouwwijk RijswijkBuiten.

Sportwethouder Van Hemert zegt in een reactie dat er wel degelijk meerdere malen contact is geweest dat er een voorstel ligt. Dick Jense van Onafhankelijk Rijswijk zegt daarop dat het hierbij gaat om een betalingsregeling van achterstallige huurgelden. Onafhankelijk Rijswijk, Gemeentebelangen Rijswijk en de VVD uiten hun zorgen over de gang van zaken.

Donderdagavond zal wethouder Van Hemert in de tweede termijn waarschijnlijk meer duidelijkheid gaan geven over de gang van zaken.