Armoede is nog steeds een groot probleem in Nederland. Ook in de gemeente Rijswijk zijn er gezinnen die moeite hebben om rond te komen. Het ‘Netwerk Financiële Redzaamheid’ gaat van start met het project “Sterker voor de toekomst”, dat zich richt op gezinnen die onder de armoedegrens leven.

Bijna één op de vijf huishoudens heeft moeite om financieel rond te komen en deel te nemen aan de samenleving. Een groot deel van deze gezinnen heeft een inkomen onder het sociaal minimum. Volgens wethouder Sociale Zaken Björn Lugthart staat armoede vaak niet op zichzelf, maar hangt samen met gezondheidsproblemen, werkeloosheid, eenzaamheid, criminaliteit en/of huiselijk geweld. “Armoede brengt chronische stress met zich mee, dat vaak een negatieve invloed heeft op de gezondheid en het geheugen, waardoor mensen niet in staat zijn om een overzicht te krijgen en doelgericht en probleemoplossend te handelen. Dat maakt het lastig, zo niet onmogelijk om uit de armoede te komen. Daar willen we wat aan doen.”, aldus Lugthart.

Vicieuze cirkel doorbreken
Het ‘Netwerk Financiële Redzaamheid’ gaat de armoedeproblematiek aanpakken met het project “sterker voor de toekomst”. Het doel van het project is om zo’n 15 a 20 gezinnen met actieve begeleiding te helpen de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. De gezinnen krijgen 1,5 jaar begeleiding door een getrainde vrijwilliger uit een van de betrokken maatschappelijke organisaties. Per gezin wordt gekeken waar behoefte aan is, zodat gezinnen gericht kunnen worden geholpen. De plannen worden nu verder uitgewerkt, zodat de pilot in 2018 kan starten.

Gezamenlijke aanpak
Het netwerk wordt gevormd door verschillende organisaties. De Rabobank heeft zich ook aangesloten. Voor Rabobankdirecteur Harmen Bosman is deelname belangrijk. “Als maatschappelijk betrokken bank zien we het als onze verantwoordelijkheid om ook de mensen die het financieel moeilijk hebben, te helpen naar een betere toekomst”. Naast de Rabobank zijn o.a. de volgende organisaties betrokken: de weggeefwinkel, de voedselbank, Centrum Jeugd en Gezin, Sociale wijkteams, Trias Muziekschool, Rotary Rijswijk-West, Commodis Bewindvoerder, Welzijn Rijswijk, Bibliotheek aan de Vliet, Albert Heijn, Resto van Harte en gemeente Rijswijk.