De toekomst van de Plaspoelpolder stond onlangs opnieuw centraal in een tweede, verdiepende werksessie van ondernemers, vastgoedeigenaren, makelaars, omwonenden en andere belangstellenden. De gemeente Rijswijk organiseerde deze bijeenkomst in samenwerking met de Urbanisator, Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk en het Industrieschap Plaspoelpolder. ,,We willen samen de Plaspoelpolder sterker maken,” aldus een woordvoerder. ,,De belangrijkste thema’s voor de Plaspoelpolder uit de eerste werksessies werkten we verder uit. De thema’s waren ‘functiemenging en transformatie’, ‘identiteit en imago’, ‘plekken met een uitdaging’, ‘vergroening en duurzaamheid’, ‘voorzieningen en beleving’ en ‘uw idee / voorstel’.

Donderdag 3 maart 2015 is de derde en laatste werksessie.