Winkelcentrum In de Bogaard scoort een 7,2 in een onderzoek van Nederland Schoon naar de schoonste winkelgebieden in Nederland. In de Bogaard eindigt hiermee op de 136ste plaats in de ranglijst van de 476 onderzochte winkelgebieden. De gemeente Rijswijk werd zesde als gemeente met de schoonste winkelgebieden.

Voor het onderzoek zijn bezoekers ondervraagd over hoe schoon zij hun gebied vinden. Daarnaast hebben ook observatieteams gekeken hoe het is gesteld met de schoonheidsgraad in de verschillende gebieden..

“De score op de ranglijst van NederlandSchoon is een positief geluid.”, aldus wethouder Ronald van der Meij onder meer verantwoordelijk voor het schoonhouden van de stad. Vastgoedeigenaren, ondernemers en de gemeente werken hard aan de toekomst van winkelcentrum In de Bogaard, dat net als andere winkelcentra met leegstand kampt. “Met elkaar stellen wij een plan van aanpak op voor het winkelcentrum en de directe omgeving van In de Bogaard,” wethouder René van Hemert van Economische Zaken aan.

Van der Meij: ,,Het gebied moet weer een aantrekkelijk en levendig winkelcentrum worden en een aangenaam woongebied.”

De partijen denken onder meer aan het toevoegen van horeca op het Bogaardplein en Bomenplein, het toevoegen van leisure (vrije tijd/ontspanning)functies en het ombouwen van kantoorpanden naar woningen. De gemeente betrekt ook de bewoners en omwonenden van het gebied bij de plannen.