De Rijswijkse Boekenmarkt in het oude centrum is een initiatief van Rotary Club Rijswijk-West en heeft het afgelopen jaar weer veel goede doelen mogen ondersteunen die gericht zijn op onze jeugd.

Het Jongerencentrum Don Bosco Rijswijk kreeg een donatie voor diverse projecten met kansarme jongeren. School op Zee, een talentontwikkelingprogramma voor leerlingen van het voortgezet onderwijs, die met elkaar ontdekken waar hun talenten liggen gedurende een zeereis van enkele maanden, kreeg een bijdrage.

Musical
Afgelopen week was het de beurt aan het Rijswijkse Jeugdtheater. De plaatselijke musical opleiding waar meer dan 200 kinderen zich wekelijks met veel plezier ontplooien op het gebied van zang, dans en toneel. Met de donatie van de boekenmarkt wil men kinderen waarvan de ouders moeite hebben de contributie op te brengen ondersteunen.

Incombinacion
Ook een donatie voor Stichting Incombinacion. Een jonge Rijswijkse organisatie die vrijwilligers en stagiaires plaatst in diverse landen van Europa. De stichting biedt ook voor buitenlandse vrijwilligersorganisaties diensten aan. Een deel van de jongeren die vanuit deze stichting worden uitgezonden krijgen tijdens deze periode een programma van ontplooiing, ontdekking, samenwerking en eigenwaarde. Daarmee probeert de stichting jongeren die net even vastzitten in hun huidige situatie nieuwe perspectieven te geven. Bovendien kiezen jongeren voor vrijwilligerswerk om hun blik op de wereld te verbreden.