De gemeente wil graag de ‘Rode Loper’ uitleggen voor nieuwe bedrijven. De leegstand in Rijswijk is nog steeds groot. Wij vroegen verantwoordelijk wethouder René van Hemert naar de plannen op korte en lange termijn.

Op welke manier denkt Rijswijk bedrijven binnen te houden en hoe urgent is het om bedrijven binnen te halen?
René van Hemert:“Urgent. We hebben afgelopen jaren hard gewerkt aan het behouden en binnenhalen van nieuwe bedrijven. Dit heeft gezorgd voor vermindering van de leegstand en voor extra werkplekken. Maar helaas, de leegstand is nog steeds te groot en zijn er nog teveel mensen zonder werk. Het is cruciaal dat de bedrijven die hier zijn gevestigd zich op hun plek blijven voelen en dus blijven. En het is belangrijk om extra inzet te plegen om nieuwe bedrijven aan ons te binden. Rijswijk is een fantastische plek om te wonen, maar we willen natuurlijk ook kunnen werken. Daarom moet Rijswijk een fantastische plek blijven om te ondernemen, en daar waar we kunnen verbeteren, moeten we dat zeker doen.”

Op welke manieren behalve infrastructuur kan de gemeente ‘binnenhalen’?
“Behalve de goede ligging aan de snelweg en het OV heeft de gemeente Rijswijk meer te bieden. De Rode Loper geeft ook aan dat daarbij cruciaal is dat “de basis” op orde is: Dit betekent goede vestigingslocaties, goede bereikbaarheid, heldere ruimtelijke procedures en een open oog voor vergunningsvragen. Daarnaast is stevige inzet op accountmanagement, korte lijnen met het bestuur en ook een warme gemeenschap met ondernemers belangrijk.”

Is de acquisitie alleen gericht op bedrijven en economie?
“Nee de Rode Loper is juist bedoeld om de krachten te bundelen op de domeinen Werk, Onderwijs en Economie. We willen dus bedrijven behouden, en binnenhalen ook voor de extra werkplekken voor mensen in de uitkering en voor een goede aansluiting met het onderwijs.”

Maakt de wens van de burgemeester om van Rijswijk een meer bruisende stad te maken hier onderdeel van uit?
“Ik ben van mening dat ondernemers een belangrijke bijdrage leveren aan een bruisende stad. Nu, maar zeker ook in de toekomst.”

Wat zou in uw ogen een vernieuwende manier van acquisitie kunnen zijn? Worden er ook externe partijen betrokken bij de ‘rode loper’?
“Acquisitie is geen trucje, het vraagt om een systematische aanpak, focus en vooral inzet. Daarbij schuwen we zeker vernieuwende manieren niet, maar wel gebaseerd op een overwogen aanpak. Daarbij worden zeker ook externe partijen betrokken. Denk daarbij aan een partij als het West Foreign Investment Agency, BBR, Steenworp, Innovation Quarter als het gaat om het regionale verband.”