Rijswijker Jelle Spelt is één de collectanten die deelneemt aan Movember. In zijn sociale kring zijn twee vaders op een jonge leeftijd overleden. Dit raakt hem enorm en daarom zet hij zich in.

Je kunt Jelle ook helpen met collecteren door zijn snor te sponsoren. Ga  naar http://mobro.co/jellesnor. De opbrengst komt ten goede aan KWF Kankerbestrijding. Movember is dé maand waarin mannen en vrouwen over de hele wereld hun snor laten staan, verven of er één opplakken. Zo wordt er aandacht gevraagd voor een betere gezondheid van de man. Met de actie wordt geld ingezameld voor meer onderzoek naar onder andere prostaat- en teelbalkanker.

kwf-rijswijk

De Broodfabriek
Behalve het nieuws over Jelle en Movember was er vanuit KWF Rijswijk nog meer goed nieuws te melden. Dankzij De Broodfabriek was KWF Rijswijk dit jaar op diverse beurzen aanwezig om te collecteren, vrijwilligers te werven en bezoekers voorlichting te geven. In totaal haalde KWF Rijswijk tijdens de beurzen maar liefst € 1.589,67 op. Ook dit fantastische bedrag komt geheel ten bate van KWF Kankerbestrijding. Een bijzonder dankwoord namens KWF Rijswijk gaat uit naar De Broodfabriek voor het beschikbaar stellen van stands op diverse beurzen.