Bij de begrotingsvergadering van afgelopen dinsdag kwam het ‘succesnummer’ RijswijkBuiten weer ter sprake.

Verschillende partijen roemden het proces dat momenteel loopt bij de verkoop van woningen in de verschillende fasen van de nieuwbouwwijk. Het heeft de gemeente momenteel 338.000 euro opgeleverd en structureel wordt er per jaar twee ton aan verdiend.

Wat minder goed gaat in de ogen van de inwoners van RijswijkBuiten en de raadsleden is de snelheid van het verzorgen van het openbaar vervoer. Raadsleden Mateman (CDA) en Schutte (SP) pleitten er zelfs voor niet te wachten op de regio voor maatregelen maar zelf aan de slag te gaan met het openbaar vervoer in de nieuwbouwwijk.

Wethouder Van der Meij: “We zijn blij dat de verkoop in RijswijkBuiten goed verloopt, Er is momenteel weinig aanbod in de regio en de hypotheekrente staat laag. Allemaal gunstig voor deze nieuwbouwwijk. We hopen snel met goed nieuws te komen over het openbaar vervoer. Het is inmiddels bekend dat het mogelijk is om een hoogfrequentiespoor met een halteplaats aan te leggen voor wellicht een lightrail. Ook over ander openbaar vervoer van en naar RijswijkBuiten wordt momenteel gesproken. U moet ervan overtuigd zijn dat wij als gemeente Rijswijk in de vergaderingen van de Metropoolregio, die het openbaar vervoer in de regio regelen, deze zaak iedere keer weer hoog op de agenda zetten.”