Met RijswijkBuiten heeft Rijswijk een groeiparel in handen. In Rijswijk merkt men er weinig van dat volgens deskundigen de lokale woningmarkt nog altijd enigszins uit balans is. De komende jaren komen er in RijswijkBuiten steeds meer gezinnen wonen in de nieuwste wijk van Rijswijk en bedient het zelfs de regio waar het woningaanbod wel een groot tekort kent.

Een opvallend feit is dat er in Den Haag veel nieuwbouw is gerealiseerd. Het CBS heeft berekend dat er in 2017 veel nieuwbouwwoningen in de Haagse regio zijn bijgekomen. Van de ruim 62.000 nieuwe woningen in Nederland zijn er 2385 in Den Haag gebouwd. In de afgelopen vijf jaar is er niet zo driftig gebouwd in deze stad.

Het Nederlandse totaal van 62.000 nieuwbouwwoningen in 2017 betekende een stijging van bijna 14 procent ten opzichte van 2016 en het hoogste aantal sinds 2009. In totaal groeide de woningvoorraad vorig jaar met 55.000 woningen tot 7,7 miljoen, becijferde het CBS. Dat betekent dat 7000 woningen verdwenen door bijvoorbeeld sloop, samenvoeging van woningen of verandering van de gebruiksfunctie.

Het aantal nieuwbouwwoningen dat jaarlijks wordt opgeleverd neemt sinds 2014 weer toe. Desondanks is het aantal nieuwe woningen nog altijd lager dan voor de crisis. In 2009 werden zelfs 87.000 nieuwbouwwoningen aan de woningvoorraad toegevoegd. (Bron Voorburgs Dagblad)