De komende vijf jaar gaat de woningcorporatie Rijswijk Wonen in Den Haag 250 tot 500 sociale huurwoningen ontwikkelen. Vandaag tekenen de Rijswijkse corporatie en de gemeente Den Haag een langjarige samenwerking, waarin dit de eerste stap is. Naast de bijdrage die de Haagse corporaties nu al leveren aan het creëren van voldoende sociale woningen in de stad, is er vanwege de bevolkingsgroei extra investeringskracht nodig om in die behoefte te voorzien.

Wethouder Joris Wijsmuller (Stedelijke ontwikkeling en Wonen): “Den Haag groeit fors, zoals we allemaal weten. Per jaar komen er zo’n 4.000 inwoners bij. Om die groei op een goede manier op te vangen hebben we de komende jaren jaarlijks 2.000 tot 2.500 nieuwe woningen nodig. Waaronder ook sociale woningbouw. De Haagse corporaties werken daar hard aan. Maar met een groeiende behoefte is extra investeringskracht heel welkom.”

De productie van sociale huurwoningen zal de komende jaren verder moeten worden opgeschaald. Om ervoor te zorgen dat Den Haag langjarig kan beschikken over voldoende investeringen in sociale woningbouw,sloot de gemeente vorig jaar ook al een samenwerkingsovereenkomst met de Westlandse woningcorporatie Arcade Wonen. Die overeenkomst werpt inmiddels zijn vruchten af. Arcade Wonen heeft tot op heden 237 woningen in uitvoering genomen en circa 500 woningen in voorbereiding.

“Wij zien een groot aantal onderlinge verhuurstromen van Rijswijk naar Den Haag en andersom.”

Directeur-bestuurder Zeljka Udovičić – Schlick van Rijswijk Wonen is blij met de mogelijkheden die Den Haag biedt: “Rijswijk Wonen heeft hoge ambities op het gebied van de betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid van sociale huurwoningen. Allereerst hebben wij de mogelijkheden binnen de gemeente Rijswijk in kaart gebracht. Met als resultaat: grote investeringsplannen voor de komende jaren, zowel op het gebied van nieuwbouw als verbetering van het bestaande bezit. Maar we kunnen nog meer. Door ook te investeren in Den Haag vergroten wij het woningaanbod in de regio. Wij zien een groot aantal onderlinge verhuurstromen van Rijswijk naar Den Haag en andersom. Bouwen in Den Haag levert dus direct ook een vergroot woningaanbod op voor de woningzoekenden van Rijswijk. Uiteindelijk moeten we er voor zorgen dat de mensen die aangewezen zijn op betaalbare huisvesting in de regio een dak boven hun hoofd kunnen krijgen. En hier dragen wij op deze wijze aan bij.”