Woningcorporatie Rijswijk Wonen en vastgoedontwikkelaar Willigen Partners hebben dinsdag de koopovereenkomst getekend van de wooncomplexen aan de Van Vollenhovenlaan in Rijswijk.  De bestaande wooncomplexen, gelegen in het park de Driesprong, zijn verkocht met een sloop-/nieuwbouwverplichting.

In lijn met de ambities van Rijswijk Wonen en de gemeente Rijswijk ontwikkelt Willigen Partners een drietal appartementencomplexen met in totaal 69 woningen in de vrije sector huur en koop. Deze plannen volgen uit het wijkontwikkelingsplan van 2000 en passen in het huidige bestemmingsplan. Het project wordt ontworpen door Bijl Architecten uit Utrecht.

Rijswijk Wonen en de gemeente Rijswijk hechten er veel belang aan dat er meer diversiteit in de wijk komt. Vanwege de nieuwe Woningwet mag Rijswijk Wonen deze taak niet meer vervullen omdat het woningen in de vrije sector betreft. Daarom nam de corporatie het initiatief om samen met adviesbureau Capital Value marktpartijen uit te nodigen om deze geplande vrije sector ontwikkeling op zich te nemen en Willigen Partners uiteindelijk geselecteerd werd.

Rijswijk Wonen is erg blij dat Willigen Partners met haar ontwikkeling bijdraagt aan de kwaliteit van het park en de wijk Te Werve in zijn totaliteit. Rijswijk Wonen richt zich in principe alleen op de sociale doelgroep, maar het is ook in het belang van Rijswijk Wonen, haar huurders en de gemeente dat een wijk een diversiteit aan woonmilieus heeft. Dit komt de leefbaarheid ten goede.

De plannen van Willigen Partners zijn in concept al besproken met de gemeente Rijswijk en worden begin volgend jaar gepresenteerd aan de omwonenden. Het project richt zich op de midden en hogere inkomens. De unieke ligging in het net nieuw ingerichte park biedt bewoners een unieke groene woonplek in het hart van Rijswijk, vlakbij Den Haag.

Naast deze ontwikkeling investeert Rijswijk Wonen de komende jaren veel in duurzaamheid in haar bestaande bezit en realiseert ze de komende jaren ook nog voldoende nieuwbouwwoningen om de sociale woningvoorraad te borgen.