De gemeente Rijswijk heeft vrijdag een sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd. Vorig jaar is afgesloten met een positief saldo van meer dan een miljoen euro. Ook voor 2018 is de verwachting dat Rijswijk zwarte cijfers schrijft. “Er is hard gewerkt om de ambities uit het collegewerkprogramma En Garde! waar te maken. We hebben zowel veel geïnvesteerd in de stad als gezorgd dat ons huishoudboekje op orde is”, zegt wethouder financiën Nicole Dierdorp. “Rijswijk staat er goed voor en daar kan iedereen van meeprofiteren. Zo blijft de OZB gelijk, zelfs zonder de gebruikelijke inflatiecorrectie. De woonlasten in Rijswijk behoren hiermee tot de laagste in de regio.”

De uitleg over de meerjarenbegroting meldt verder dat door de goede financiële positie ook in 2018 opnieuw impulsen voor de stad mogelijk zijn. Zo wordt bijvoorbeeld verder gebouwd aan het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening en investeert de gemeente in acquisitie- en accountmanagement voor bedrijven. De herinrichting van het Bogaardplein krijgt verder vorm, evenals de transformaties van de Plaspoelpolder en het Wilhelminapark. Daarnaast krijgen de Generaal Spoorlaan en de Karel Doormanlaan een nieuwe inrichting. Het kabelnetwerk van de openbare verlichting wordt gerenoveerd. De gratis fietsenstalling bij de Bogaard blijft. RijswijkBuiten krijgt een tweede school. De nota dierenwelzijn wordt uitgevoerd en het armoedebeleid met extra aandacht voor kinderen wordt voortgezet. Er komen meer kansen voor banen voor (oudere) werkzoekenden. En de gemeente gaat verder met het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed.

Wethouder Dierdorp: “Deze zaken gaan we volgend jaar sowieso uitvoeren. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart is het uiteraard aan een nieuw college en gemeenteraad om te bepalen waar nog meer investeringen mogelijk zijn. Wij hebben in ieder geval een solide basis gelegd voor onze opvolgers. Met een begroting die op orde is en voldoende financiële ruimte, waarmee het volgende college verder kan bouwen aan Rijswijk. Daar mogen we trots op zijn.”

Het begrotingsdebat start op dinsdag 7 november om 20.00 uur met de beschouwingen. Op donderdag 9 november 2018 wordt het debat om 20:00 uur vervolgd met de 2e termijn met afsluitend de stemming. Inwoners kunnen voorafgaand aan de eerste bijeenkomst op 7 november 2017 gebruik maken van het spreekrecht. Daarvoor is in totaal maximaal 30 minuten beschikbaar. Men moet zich dan voor 7 november 16.00 uur aanmelden bij de griffie via [email protected] of via tel. (070) 326 18 04. De begroting 2018 – 2021 ligt ter inzage bij de balie publieksvoorlichting in het stadhuis en is daar (tegen betaling) verkrijgbaar. De begroting is te downloaden op www.rijswijk.nl.