Op zondag 13 november is er in Museum Rijswijk van 14.00 – 16.00 uur een tentoonstelling over Rijswijk op weg. Aan bod komen, in woord en beeld, uiteenlopende onderwerpen uit de geschiedenis van het Rijswijkse vervoer en de gevolgen daarvan voor de stadsontwikkeling Gerard Koster (Archeologische Werkgroep Rijswijk), dagvoorzitter, praat de onderdelen aan elkaar.

Hans Koot (Bureau Monumentenzorg en Archeologie van de Gemeente Rijswijk) draagt bij met: Sir Winston Churchilllaan; rijksweg in de Romeinse tijd Raphael Smid (Museum Bescherming Bevolking) gaat in op wat er zou zijn gebeurd bij oplopende spanning of oorlogsomstandigheden ten tijde van de Koude Oorlog.

Henk Kronenberg (Historische Vereniging Ypenburg) besteedt aandacht aan de ontsluiting van locatie Ypenburg en de aanleg en het gebruik van het vliegveld. Lia Boshoven en Juanita Diemel (Museum Rijswijk en Bibliotheek aan de Vliet) laten zien hoe en waar je informatie vindt om meer te weten te komen over de geschiedenis van het vervoer. Kaarten vooraf verkrijgbaar bij het Museum of via www.bibliotheekaandevliet.nl