In de periode 2011 – 2015 zijn in Nederland bijna 26 duizend woningen ontstaan door transformatie van bestaande gebouwen, zoals kantoren, fabriekspanden of winkels. Na Amsterdam vonden de meeste transformaties plaats in Eindhoven. Dat blijkt uit een onderzoek van het CBS.

Rijswijk staat op deze ranglijst van transformaties in de achterhoede. Slechts 2,82 % van het woningaanbod werd verkregen door transformatie tot woningen. In de komende jaren gaat dat veranderen in verband met de transformatie van de HBG-locatie en het voormalige belastingkantoor (De Generaal)

Amsterdam was de gemeente waar van 2012 tot 2016 de meeste woningen zijn ontstaan door transformatie (2465-percentage 13,72%), gevolgd door Eindhoven (2210 – 47,46%). Eindhoven voerde in 2015 de lijst aan van steden met de meeste transformaties. Bijna de helft van alle nieuw toegevoegde woningen ontstond daar vorig jaar door het verbouwen van onder andere kantoren naar woningen.

In de vier grote steden, met meer dan 250 duizend inwoners (G4), zijn van 2012 tot en met 2015 meer dan 6 duizend woningen door transformatie aan de woningvoorraad toegevoegd. In deze gemeenten was in 2015 een daling (24 procent) zichtbaar ten opzichte van het jaar daarvoor. Vooral in Rotterdam ( 88 procent) en Den Haag (70 procent) is het aantal vorig jaar ten opzichte van 2014 afgenomen. In Utrecht echter is het aantal transformaties in 2015 ten opzichte van 2014 met de helft toegenomen. In Amsterdam is dat in een jaar tijd meer dan verdubbeld.