Rijswijk loopt nog achter bij de transformatie van gebouwen naar woningen. In Rijswijk gaat het om slechts 1% van de woningvoorraad. Door transformaties van bestaande gebouwen zoals kantoren, fabriekspanden of winkels zijn in 2016 in geheel Nederland ruim 8 duizend nieuwe woningen ontstaan. Dat is ruim 9 procent van alle woningen die in 2016 aan de woningvoorraad werden toegevoegd.

Het Rijswijk Dagblad vroeg aan wethouder Ronald van der Meij naar een reactie:”Ik zie vooralsnog geen problemen voor Rijswijk. Met de recent vastgestelde gebiedsvisies voor de Plaspoelpolder en De Bogaard, zien wij een forse toename van initiatieven van marktpartijen met betrekking tot kantoortransformaties naar woningen op die plekken waar de gemeente dit wil faciliteren. Daarbij is de verwachte woningvraag in dit deel van de regio nog steeds onverkort hoog aanwezig.”

In Eindhoven werden de meeste transformaties uitgevoerd, gevolgd door Amsterdam en Den Haag. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Vooral voormalig kantoorgebouwen worden in Nederland tot woningen omgebouwd. In totaal ging het om bijna 4000 woningen, ongeveer de helft van alle woningtransformaties in 2016. In de jaren 2012-2016 zijn bijna 34 duizend woningen ontstaan door transformaties van bestaande gebouwen. Het aantal transformaties is in 2016 nagenoeg gelijk aan 2015 en 2013.