De gemeente Rijswijk heeft twee nieuwe medewerkers in dienst genomen met een arbeidsbeperking. Zij zijn in september dit jaar gestart met een proefplaatsing op de afdeling Stadsbeheer van de gemeente. Die proefperiode is zo goed verlopen dat zij op 1 november in dienst zijn getreden van de gemeente.

De gemeente Rijswijk wil tot 2021 twee banen per jaar creëren volgens de Baanafspraak. De Baanafspraak houdt in dat werkgevers tot 2024 in totaal 125.000 banen, ook wel garantiebanen, moeten realiseren voor mensen met een chronische ziekte of (arbeids)beperking.

Kansen vergroten
Kansen vergroten voor werkzoekende Rijswijkers is de ambitie van het college als het gaat om werk. Betaald of vrijwilligerswerk is een van de belangrijkste voorwaarden om mee te doen in de samenleving en om uit de armoede en sociaal isolement te komen. Wethouder Björn Lugthart (Werk en inkomen) sloot hiertoe eerder de intentieverklaring tot het sociaal akkoord af met Rijswijkse ondernemers. “De gemeente wil samen met werkgevers mogelijkheden creëren om mensen met een arbeidsbeperking in het bedrijfsleven aan de slag te laten gaan.”

“We bieden jaarlijks twee mensen de kans om bij ons in dienst te komen.”

Voorbeeldfunctie
Ook wethouder Nicole Dierdorp (Personeel en Organisatie) is blij met de komst van de twee nieuwe medewerkers. “We hebben als gemeente een voorbeeldfunctie en daarom vinden we dat we jaarlijks twee mensen de kans moeten bieden om bij ons in dienst te komen. Ik ben er trots op dat we dit jaar de eerste collega’s mogen verwelkomen”.

Mogelijkheden
Wethouder Ronald van der Meij (Stadsbeheer) verwacht dat de nieuwe collega’s op de afdeling Stadbeheer een mooie werkplek krijgen. “Sinds jaren werken de medewerkers op de Gemeentewerf voor het onderhoud van de buitenruimte nauw samen met de mensen vanuit de sociale werkvoorziening. Dit is een stap verder, deze mensen komen echt in dienst van de gemeente en kunnen zo gebruik maken van de mogelijkheden die zo’n dienstverband biedt. En wij krijgen er gemotiveerde collega’s voor terug.”