Wanneer de Rijswijkse gemeenteraad eind oktober instemt, krijgt Rijswijk een schitterend nieuw sportcomplex erbij. Deze multifunctionele ruimte gaat bestaan uit twee sporthallen (550 en 250 zitplaatsen) en een kleinere sportzaal (12×15 meter). Het College heeft dinsdag besloten om de voormalige locatie van het Stanislas College aan de Burgemeester Elsenlaan en de Sir Winston Churchilllaan te gebruiken voor een nieuw sportcomplex waar vooral de Rijswijkse topclubs Inter Rijswijk (volleybal) en Lokomotief (basketbal) gebruik van gaan maken. Ook badmintonclub Randstad en kleinere clubs zoals in korfbal, gehandicaptensport, martial arts, aikido en ballet gaan hiervan gebruik maken.

Wethouder René van Hemert is verheugd over het besluit: “De Marimbahal en de Van Zweedenzaal voldoen al jaren niet aan de huidige eisen voor sporthallen. De clubs zijn in de plannen meegenomen en hebben hun wensen kenbaar gemaakt. We gaan vandaag ook hen informeren over het definitieve ontwerp. We hebben mede op aangeven van de clubs gekozen voor twee sporthallen naast en niet op elkaar. Met het stapelen van sporthallen is ook in Nederland nog niet veel ervaring mee.”

De locatie zoals hij er nu bij ligt

Scholen
De grootste gebruiker van de sportlocatie zullen de scholen zijn. De scholen in de scholendriehoek van het Rembrandtkwartier en de Prins Mauritsschool gaan gebruik maken van de locatie. Inmiddels heeft het Stanislas College ook een aanvraag ingediend om hier gebruik van te mogen maken. Ook gaat de locatie voor andere doeleinden worden gebruikt, waardoor er van een soort Buurthuis van de Toekomst sprake zal zijn.

Bouwer
Via een Europese aanbesteding zal worden bepaald welke bouwer de nieuwe sportlocatie mag gaan bouwen. Het ligt in de planning dat de bouw elf maanden in beslag zal nemen en in oktober 2018 van start zal gaan. De bouwkosten liggen tussen 8 en 10 miljoen euro. De totale kosten van de bouw en de volledige inrichting en andere kosten is begroot op 12,8 miljoen.

Woningbouw
Bij het nog te wijzigen bestemmingsplan is ook rekening gehouden met ruimte voor woningbouw. Met een groot parkeerterrein moeten de parkeerproblemen van de clubs grotendeels opgelost zijn. Het LPG vulpunt bij het benzinestation BP zal verdwijnen in verband met de aanwezigheid van sportende personen in de directe nabijheid. Het benzinestation zelf zal wel blijven.
Wethouder Ronald van der Meij: ”We zijn erg blij dat deze locatie er gaat komen. Het is onze ambitie om de Plaspoelpolder te transformeren in een multifunctioneel terrein waar niet alleen bedrijven gevestigd zijn. Ook wordt er bij de bouw rekening gehouden met duurzaamheid. Wanneer het even kan willen wij hier energieneutraal gaan werken”