De gemeente Rijswijk staat weer klaar om in de wintermaanden de belangrijkste wegen zo goed mogelijk begaanbaar te houden. Bij gladheid wordt gestrooid op de hoofdverkeersroutes. De gemeente strooit dus niet overal.

In opdracht van de gemeente voert Milieu Express tot 1 april 2017 de gladheidbestrijding uit in Rijswijk. Vanaf de Gemeentewerf en in samenwerking met de Dienst Sociale Werkvoorziening worden eventueel extra medewerkers ingezet bij hevige sneeuwval en/of extreme gladheid.

Er wordt gestrooid nadat bij politie, Rijkswaterstaat, de provincie, het gladheid-meldsysteem en/of de weerdiensten informatie is ingewonnen over de weerssituatie.

Strooigebieden
Bij gladheid wordt gestrooid op de hoofdverkeersroutes: busroutes, wegen die wijken ontsluiten, gevaarlijke kruisingen en doorgaande fietspaden. De gemeente strooit dus niet overal. De strooiroutes zijn zo ingedeeld dat elke bewoner binnen een redelijke afstand vanaf de woning op een gestrooide route kan komen.

Houd rekening met gladheid
Iedere verkeersdeelnemer heeft een eigen verantwoordelijkheid in het verkeer. Of u nu automobilist, fietser, voetganger, scooterrijder of vrachtwagenchauffeur bent; elke deelnemer aan het verkeer moet rekening houden met de omstandigheden van de weg en het verkeer. Ook het weer speelt hier een rol. Let daarom in de wintermaanden goed op, omdat sneeuw en ijzel gladde wegen kunnen veroorzaken.

Natzout
Net als de laatste jaren, zal er bij gladheid worden gestrooid met natzout, een mengsel van water met natriumchloride. Natzout heeft een aantal voordelen:

-Wegen en fietspaden zijn sneller stroef met natzout. Droogzout moet worden ‘ingereden’.
-Je hebt minder natzout nodig dan bij strooien met droogzout. Dit is beter voor het milieu, omdat er minder zout in de bodem komt.
-Natzout is beter te doseren.
-Natzout waait minder snel weg tijdens het strooien. Zo komt er minder zout in de bermen, en dat is weer beter voor de planten.
-Vegen doen we samen

Bij gladheid en sneeuw zorgt de gemeente samen met de Dienst Sociale Werkvoorziening voor het stroef en/of sneeuwvrij maken van onder andere bushaltes, oversteekplaatsen, eventuele looproutes en andere speciale gebieden, zoals de omgeving van verzorgingshuizen. We vragen ook uw medewerking om de stoep voor uw huis sneeuw- en ijsvrij te houden. Zo houden we Rijswijk samen begaanbaar.

De gemeente verstrekt geen zout aan particulieren. Dit is in kleine hoeveelheden bij tuincentra en doe-het-zelf-zaken te koop.

Meldingen of vragen?
Heeft u meldingen of vragen over het strooien? Neem dan contact op met het Klant Contact Center (KCC) van de gemeente Rijswijk, onder telefoonnummer 14 070