De combinatie van het behoud van de sociale woningvoorraad, met  een omvangrijk nieuwbouwprogramma en forse investeringen in verduurzaming stemt gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties tevreden. De prioriteiten die aan bod komen in de lokale prestatieafspraken zijn: betaalbaarheid en beschikbaarheid, wonen en zorg, duurzaamheid en leefbaarheid.

Tot de gemaakte prestatieafspraken voor 2017-2020 horen:

  • 500 woningen van beide corporaties blijven sociale huurwoning, waarvan 7.400 met huren tot aan de huurtoeslaggrens;
  • er komen tot 2025 732 sociale huurwoningen bij, waarvan 365 in RijswijkBuiten;
  • ruim 2.200 woningen worden verduurzaamd (25% van de bestaande woningvoorraad);
  • inzet van een seniorenmakelaar gaat helpen de doorstroming te bevorderen;
  • voor kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen die voor begeleid wonen in aanmerking komen, zijn extra inspanningsafspraken gemaakt.

Op 1 december zetten de gemeente Rijswijk en woningcorporaties Rijswijk Wonen en Vidomes hun handtekening onder nieuwe lokale prestatieafspraken voor de periode 2017-2020. Nieuw is dat ook de huurdersorganisaties van beide corporaties als volwaardige partner bij de afspraken zijn betrokken. Alle partijen zijn trots op het resultaat, dat opvalt door de concreetheid van de afgesproken prestaties.

vid20160707-infographic-prestatieafspraken-a4-v4

Vanaf nu vervullen huurdersorganisaties een gelijkwaardige rol in de samenwerking. Het is duidelijk dat de drie partijen elkaar nodig hebben, want de uitdagingen zijn groot. Zo moeten corporaties zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen. Er komen meer kwetsbare mensen die een woning nodig hebben. En woningen moeten energiezuiniger worden. Een pluspunt is dat Rijswijk Wonen en Vidomes er financieel duidelijk beter voor staan dan in de voorbije crisisjaren. Er is weer ruimte bij de corporaties om te investeren.

Hoe concreter je afspraken, hoe helderder je elkaar kunt aanspreken. Door de afspraken jaarlijks te updaten, hebben  de drie partijen dat extra geborgd. Een overzicht van de belangrijkste afspraken die zij op 1 december a.s. ondertekenen, vindt u op www.rijswijk.nl/prestatieafspraken.

Bron: Rijswijk.nl