De gemeente Rijswijk staat weer klaar om in de wintermaanden de belangrijkste wegen zo veel als mogelijk begaanbaar te houden. Bij gladheid wordt gestrooid op de hoofdverkeersroutes. De gemeente strooit dus niet overal.

In opdracht van de gemeente voert Milieu Express tot 1 april 2017 de gladheidsbestrijding uit in Rijswijk. Vanaf de Gemeentewerf en in samenwerking met de Dienst Sociale Werkvoorziening worden eventueel extra medewerkers ingezet bij hevige sneeuwval en/of extreme gladheid.

Er wordt gestrooid nadat bij politie, Rijkswaterstaat, Provincie, het gladheid-meldsysteem en/of weerdiensten informatie is ingewonnen over de toestand.

Strooigebieden
Bij gladheid wordt gestrooid op de hoofdverkeersroutes. Deze omvatten de busroutes, wijkontsluitingswegen, gevaarlijke kruisingen en de doorgaande fietspaden. De gemeente strooit dus niet overal.

Iedere verkeersdeelnemer heeft een eigen verantwoordelijkheid in het verkeer. Of u nu een automobilist, fietser, voetganger, scooter bestuurder, vrachtauto chauffeur of bestuurder van een bestelwagen bent, elke deelnemer aan het verkeer moet rekening houden met de omstandigheden van de weg en het verkeer. In de wintermaanden kunnen dat zijn gladheid en opvriezende wegdelen veroorzaakt door sneeuwval en ijzel.

De strooiroutes zijn zodanig ingedeeld dat elke bewoner binnen een redelijke afstand vanaf de woning op een gestrooide route kan komen.

Natzout
Zoals de laatste jaren gebruikelijk wordt met het zogenaamde natzout gewerkt, een mengsel van water met natriumchloride. Wegen en fietspaden zijn sneller stroef met natzout. Het zoutgebruik ligt lager dan strooien met droogzout; een groot voordeel voor het milieu (minder verzilting van de bodem). Verder is natzout beter te doseren en het verwaait minder tijdens het strooien. Dit geeft weer minder belasting voor de beplanting in de bermen.

Samenwerken
Zowel bij gladheid als bij sneeuwval zorgt de gemeente in samenwerking met de Dienst Sociale Werkvoorziening voor het stroef en/of sneeuwvrij maken van onder andere bushaltes, oversteekplaatsen, eventuele looproutes en andere speciale gebieden, zoals de omgeving van verzorgingshuizen.

We vragen echter ook uw medewerking door de stoep voor uw huis sneeuw- en ijsvrij te houden. De gemeente verstrekt geen zout aan particulieren. Dit is in handzame hoeveelheden bij tuincentra en doe het zelf zaken te koop.

Meldingen of vragen?

Heeft u meldingen of vragen over het strooien? Neem dan contact op met het Klant Contact Center (KCC) van de gemeente Rijswijk, onder telefoonnummer 14 070