Nog steeds worden dagelijks auto’s opengebroken. Ook in Rijswijk. In de week van 7 tot en met 11 november hielden agenten, niet alleen in Rijswijk, maar ook in Westland en Midden-Delfland, samen met gemeentelijke handhavers en buurtpreventieteams korte, confronterende preventieacties om autobezitters te attenderen op hun gedrag zodat zij minder kans lopen slachtoffer te worden.

Agenten van het team Rijswijk hebben op woensdag 9 november 2016 een preventieactie gehouden in diverse wijken in Oud Rijswijk. Zij controleerden ongeveer 400 voertuigen op aanwezigheid van waardevolle spullen en of deze afgesloten waren. In totaal werden er 13 voertuigen aangetroffen die niet op slot stonden. De eigenaren hebben hierover preventieadvies gekregen. Op alle gecontroleerde auto’s is een flyer met preventietips achtergelaten. De mensen in de wijk waren erg te spreken over de actie. De actie was in samenwerking met studenten van de politieopleiding en een aantal BOA’s van de gemeente Rijswijk.

Tijdens de acties werd de nadruk gelegd op het afsluiten van de auto en meenemen van kostbaarheden, zoals camera’s, navigatieapparatuur, autopapieren, geld en creditcards. Ook werd er gewaarschuwd voor het achterlaten van tassen of jassen. Een auto-inbreker ziet namelijk aan de buitenkant niet of iets waardevol is. Hij zal de ruit intikken en er dan pas achter komen dat het om een lege tas of een oude jas gaat. De schade is dan al aangericht.