Het sociaal werkbedrijf DSW wordt binnen twee jaar gereorganiseerd. DSW lijdt momenteel verlies. De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Zoetermeer zijn samen eigenaar. Uitgangspunt is dat Zoetermeer eigenaar wordt van zo’n sociaal werkbedrijf, waarvan het doel is mensen met een beperking aan werk te helpen, en dat Leidschendam-Voorburg en Rijswijk hulp en trajecten bij dat bedrijf kunnen inkopen.

Nu zijn zo’n 500 mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking uit die drie gemeenten via DSW aan de slag, veelal in de groenvoorziening of in verpakkingsbedrijven. Er werd dit jaar al rekening gehouden met een tekort van ruim 800.000 euro, maar daar komt nu een miljoen euro extra verlies bij.

Door de nieuwe Participatiewet die in 2015 is ingevoerd, konden mensen met een beperking niet meer worden geplaatst in sociale werkplaatsen. Gemeenten moeten hun inwoners zelf begeleiden naar regulier werk.
Bron: AD