Namens het politiebureau Rijswijk reikte wijkagent Toet woensdag een bloemetje uit aan een Geestbrugkade-bewoner die gisteravond samen met een onbekend gebleven passerende fietser een 11-jarig jongetje uit het water redde. Het jongetje was geschrokken van een passerende auto en was met fiets en al in het water beland. Deze bewoner vond het bloemetje een heel leuk gebaar van de politie.