De rechtbank in Den Haag heeft geoordeeld dat de politieke partij Onafhankelijk Rijswijk beschuldigingen heeft geuit aan het adres van Feel Good Radio die onrechtmatig zijn. Op straffe van een dwangsom van € 250,- per dag moet Onafhankelijk Rijswijk binnen 24 uur de publicaties verwijderen van de eigen website en Facebook. Bovendien moeten op de website en Facebook een rectificatie gedurende vier weken staan.

De rechtbank ging in op de beschuldigingen die Onafhankelijk Rijswijk aan het adres van Feel Good Radio heeft gedaan. Laatstgenoemde organisatie van Joey Koeijvoets zou subsidiegelden toegekend aan Omroep Rijswijk, doorsluizen naar Feel Good Radio. De rechter achtte dit niet bewezen en wees ook op het feit dat in de overeenkomst tussen Omroep Rijswijk en Feel Good Radio staat dat daar geen sprake van kan zijn.

Ook achtte de rechter niet bewezen dat de beschuldiging van Onafhankelijk Rijswijk dat Feel Good Radio de studioruimte zou gebruiken terwijl Omroep Rijswijk dit uit subsidiegeld betaalt. Er was in de ogen van de rechter geen bewijs van subsidiefraude.