Raadsleden Carlos Paredes, Jessica D. van Batenburg (beiden Beter voor Rijswijk) en Johanna Besteman (CDA) vragen aan het College in Rijswijk wat er is gebeurd met de bezwaren van winkeliers van de dr. Colijnlaan en de Huis De Landelaan op het nieuwe parkeerbeleid en de verhoogde parkeertarieven.

Vrijdagochtend stond in De Telegraaf al een reactie van de eigenaar van diverse winkelpanden in dit gebied in een brief aan de gemeente. „Het college heeft dit op schandalige wijze doorgedrukt, zonder rekening te houden met de belangen van ondernemers”, aldus André Lakemond van Exploitatie Maatschappij Noord West Nederland.

“Ik kwam er toevallig achter omdat er één regeltje over deze absoluut foute maatregel in de gemeentelijke nieuwsbrief stond. Wat bleek: geen enkele winkelier in Rijswijk was op de hoogte!!” De Exploitatie Maatschappij vreest voor minder klanten, onrendabele winkels en verpaupering van de buurt, nu de gemeente tevens plannen heeft om bezoekers van de leeggelopen In de Bogaard gratis te laten parkeren. „Hiermee zal de concurrentiepositie van winkelvoorzieningen aan onder meer de Dr. Colijnlaan verslechteren”, schrijft de vastgoedeigenaar.

Begin december had de fractie van Onafhankelijk Rijswijk ook al raadsvragen gesteld over deze kwestie.