Woensdagavond spraken een aantal raadsleden en fractieassistenten samen met de Rekenkamer over Burgerparticipatie in Rijswijk. Raadsleden en fractieassistenten bespraken het “wat en hoe” van burgerparticipatie en vooral de relatie met de Raad.

burgerparticipatie-1

Duidelijk werd dat de raad nu nog geen actieve rol heeft. De aanwezige raadsleden willen dat echter wel. Gedacht werd aan een door de raad vastgesteld kader voor burgerparticipatie en eventueel een budget voor burgerprojecten. Ed Braam (Beter voor Rijswijk) noemde ook het versterken van de sociale cohesie als een belangrijk doel van participatie. Eric Schutte (SP) stelde o.a. voor om mensen uit de wijken te laten stemmen voor initiatieven. De initiatieven met de meeste stemmen krijgen dan een bijdrage uit het Budget Burgerparticipatie. Het zou hier dan gaan om een budget van € 200.000,-

burgerparticipatie-2

Het onderwerp Burgerparticipatie krijgt volgens de raadsleden snel een vervolg in de raad.

Bron: Gemeente Rijswijk