Het Raadsforum heeft vanavond de toekomst van het winkelcentrum De Bogaard op de agenda staan. Tevens zal er ook over de HBG-locatie worden gesproken. De planning van het College is dat op dinsdag 26 januari een veelomvattend plan voor De Bogaard en de nabije wijken zal worden gepresenteerd. Mede hierdoor zal het comfort van het winkelen moeten toenemen. Eerder gaf Dick Jense namens Onafhankelijk Rijswijk in het verleden al aan zich zorgen te maken over de leegloop in De Boogaard.