Bij de behandeling van de Toekomstvisie 2030 heeft de Rijswijkse PvdA een amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend dat er op neer kwam dat de (procentuele) verhouding tussen sociale huurwoningen en overige woningbouw in de toekomst gelijk zou blijven aan de huidige verhouding. Geen enkele andere partij steunde dit voorstel, gericht op mensen die afhankelijk zijn van een sociale woning.

Al eerder (bij de Woonvisie Rijswijk) heeft Jos Bolte namens de PvdA fractie een lans gebroken voor behoud van voldoende sociale woningbouw in Rijswijk. “Dat kun je alleen maar veilig stellen als je bepaalde grenzen (percentages of verhoudingen) vaststelt. En dat is nodig omdat, en dat wordt ook door het college niet weersproken, de druk op de sociale woningmarkt door de groeiende vraag alleen maar toeneemt. Er worden de komende jaren veel woningen gebouwd, met name in RijswijkBuiten. Dat is prima en daar is ook de PvdA altijd een groot voorstander van geweest, inclusief de afspraak dat 10% van het totaal aantal woningen in RijswijkBuiten sociale woningbouw zal zijn. Dat is ook zo vastgelegd.

Kantoren
“Inmiddels zijn er ook plannen voor het omzetten van kantoren in honderden appartementen (HBG-locatie en voormalig belastingkantoor) waarin geen sociale woningen worden opgenomen,”vervolgt Bolte. “En dan staat er in de Stadsvisie Rijswijk 2030, met de pakkende titel “Samen maken wij de stad!”, dat door sloop en nieuwbouw de woningvoorraad gevarieerder moet worden, en dat “de verouderde woningen in de naoorlogse wijken uit de jaren 50 en 60 plaats moeten maken voor nieuwbouw of duurzaam gerenoveerde woningen”.