De PvdA gemeenteraadsfractie heeft artikel 42 vragen gesteld aan het college van Rijswijk over de compensatie ziektekosten voor chronisch zieken in Rijswijk. De compensatie ziektekosten voor chronisch zieken is in 2014 door het Rijk opgeheven, aangezien de compensatie vanaf 2015 door gemeenten binnen de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) moest worden geregeld. Op de website van de rijksoverheid wordt gemeld, dat chronisch zieken bij de eigen gemeente moeten nagaan welke regeling er voor in de plaats is gekomen.

Een paar weken geleden heeft de gemeente Rijswijk in een persbericht aangekondigd, dat de chronisch zieken met een bijstandsuitkering een eenmalige vergoeding bij de gemeente kunnen aanvragen.

Op basis van dit persbericht vraagt de PvdA-fractie onder meer waarom er maar een beperkte groep gekozen voor tegemoetkoming. Alleen de chronisch zieken met een bijstandsuitkering kunnen de eenmalige vergoeding kunnen aanvragen. De PvdA vraagt of ook een grotere groep in aanmerking kan komen van de tegemoetkoming. Deze gelden kunnen volgens de PvdA fractie betaald worden uit het overschot van het WMO-budget 2015.