De fractie van de PvdA Rijswijk heeft maandag schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en wethouders naar aanleiding van prestatieafspraken tussen de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties. Jos Bolte is onder meer kritisch over plannen voor een daling van het percentage sociale woningvoorraad van 33,8 naar 30%.

In de prestatieafspraken is tussen de partijen het behoud van 30% sociale woningbouw op de totale woningvoorraad in de stad afgesproken. ‘Op grond waarvan deze 30%?’, vraagt Bolte namens de PvdA aan het college. Verder vraagt het raadslid zich af of het klopt dat hierdoor het percentage sociale woningvoorraad nóg verder afneemt? In 2011 was dat nog 33,8%! Tot die 30% behoren dan ook woningen die door de corporaties worden verkocht met Koopgarant onderdeel. “Dan behoren die woningen toch niet meer tot het (sociale) woningbezit van de corporaties?”

Ook gaat Bolte in op het feit dat de locatie “Idenburglaan” is opgenomen in een sociaal nieuwbouwprogramma. “Betekent het feit dat uw college deze nieuwbouwplannen in de prestatieafspraken heeft geaccordeerd dat u de vragen en standpunten van de bewoners niet (meer) serieus neemt?”