De Stichting Historische Projecten heeft op vrijdag 13 oktober de publicatie ‘750 jaar Kerk in Rijswijk’ ten doop gehouden bij de opening van de gelijknamige tentoonstelling in het Rijswijks Museum. De auteur dr. Ruud Poortier heeft het eerste exemplaar aangeboden aan mgr. dr. J.H.J. van den Hende, de bisschop van Rotterdam, die de openingshandeling heeft verricht, en aan Marloes Borsboom, de Rijswijkse wethouder van Cultuur.

De uitgave ‘750 jaar Kerk in Rijswijk’ is naar aanleiding van de gelijknamige expositie in het Rijswijks Museum geschreven en beoogt met tekst en plaat de herinnering vast te leggen, zodat men ook na 2017 nog weet wat er op het Rijswijkse kerkelijke erf heeft plaatsgevonden. ‘Gevonden’ soms ook letterlijk: op de nonnenzolder van de Bonifatius, in het archief van de Oude Kerk, op het oude kerkhof, in verzamelingen die nu elders berusten. Dat maakt dat er voorwerpen te zien zijn, waar je anders naar op zoek moet gaan – als je al wist dat ze bestonden. Op deze wijze tilt het boek het bekende en onbekende verleden van de Rijswijkse kerk(en) over de drempel van het feestjaar naar de toekomst. Het is geen boek dat diep op zaken ingaat, maar wel duidelijk in woord en beeld de ontwikkelingen over de geschiedenis van de kerk in Rijswijk schetst. Wellicht méér dan 750 jaar! Maar uit 1267 dateert de oudst bekende vermelding van een parochie Rijswijk.

De publicatie ‘750 jaar Kerk in Rijswijk’ is in een beperkte oplage uitgegeven en verkrijgbaar voor 750 Eurocenten (€ 7,50) in het Museum Rijswijk, dat is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur.