Dinsdag 21 november is er in het stadhuis van Rijswijk een forumvergadering met diverse presentaties. Om 21.00 uur wordt er in de raadzaal een presentatie gegeven aan de gemeenteraad over het definitief ontwerp Huis van de Stad inclusief investeringskrediet. Na de presentatie volgt op 28 november de discussie in het forum. Met besluitvorming in de raad van 12 december.

Op dezelfde avond wordt er om 20.00 uur een presentatie gegeven van het concept inrichtingsplan Bogaardplein (eveneens in de raadzaal). Het doel is om de raad te informeren over de voortgang van het project en het doorlopen participatietraject.