In de raadszaal van het stadhuis is dinsdagavond het definitief ontwerp van het Huis van de Stad gepresenteerd. Jeroen Simons van Inbo Architecten en Jacco de Wildt van BBN Adviseurs gaven uitleg over de plannen die uiteindelijk moeten komen tot de verwezenlijking van het Huis van de Stad waar de Rijswijkse ambtenaren, alsmede Welzijn Rijswijk, de Bibliotheek en Trias hun onderkomen gaan vinden.

Jeroen Simons begon de presentatie met de opmerking dar er niet heel veel veranderd is in het Definitief Ontwerp van het Huis van de Stad als je dat vergelijkt met het Voorlopig Ontwerp. Nogmaals herhaalde hij de opdracht die hij had gekregen van de gemeente. In het gebouw moest een synergie plaatsvinden tussen het ambtelijke apparaat en de verschillende maatschappelijke instanties die zich in het Huis van de Stad gaan huisvesten. Ook moet het een ontmoetingsplaats worden voor Rijswijkers. Bovendien moest de authentieke kwaliteit behouden blijven in het monumentale pand dat het oude stadhuis is. Het gebouw zelf zou moeten worden ‘omgevormd’ tot een duurzaam gebouw dat energiezuinig is en dat een gezonde werkomgeving biedt.

Atrium
Op de begane grond zou het atrium centraal liggen waarboven een glazen dak de ruimte licht zou maken. De trappen naar het souterrain kunnen worden gebruikt als verblijfplaats. In het souterrain vestigen zich de Bibliotheek en Trias. In fase 1 worden de begane grond en het souterrain gerenoveerd en ingericht. De etages 1 tot en met 3 worden in fase 2 aangepakt. Uiteindelijk zou dan het Huis van de Stad in 2023 klaar moeten zijn. Drie jaar eerder zou fase 1 al gereed zijn waardoor het Huis van de Stad al in gebruik genomen kan worden. Op het dak komt een luchtbehandelingssysteem waarbij er ook ruimte is om een oppervlakte van 1000 m2 in te richten voor zonnepanelen. Men streeft er naar om van het Huis van de Stad een BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) te maken, dus van een energielabel F dat het nu heeft, naar het label A.

Parkeren
Ook was er aandacht voor het parkeren rondom het nieuwe Stad van de Huis. Onderzoek heeft uitgewezen dat er bij de renovatie en na de oplevering geen zorgen over extra parkeerdruk en indien die er wel was er uitgeweken kon worden naar het Hendrik Ravesteijnplein. Wethouder René van Hemert zegde wel toe wat te doen aan de parkeerdruk bij de Rijswijkse Schouwburg. Ook wordt er een fietsenstalling bij het Huis van de Stad gerealiseerd.

Financiële risico’s
Tijdens het plan werd er door Jacco de Wildt van BBN adviseurs stilgestaan bij het risicomanagement, waarbij er vooral aandacht was voor de financiële risico’s. Deze waren met name de ontwikkeling van de huidige bouwmarkt (er wordt een post van 2% extra budget voorgesteld), de sanering van het asbest en de staat van de natuursteengevel (waarvoor een extra twee ton was uitgetrokken) en de constructie van het nieuwe Atrium. Volgens De Wildt was het benoemen van de risico’s al een stap in de goede richting omdat er dan door de partijen extra aandacht voor is.

Horeca
De horeca in het Huis van de Stad zou laagdrempelig moet zijn. Men gaat hier uit van een dagexploitatie waar in het hart van het gebouw plaats zal zijn voor 155 zitplaatsen. Bovendien wordt er een buitenterras gecreëerd. Voor de activiteiten ’s avonds worden er in de publiekshal automaten neergezet. Welzijn Rijswijk heeft gevraagd voor een mogelijkheid om warme maaltijden te bezorgen in het ontmoetingscentrum.