VVD Rijswijk waarschuwt voor tegenwind

mainImage
VVD Rijswijk waarschuwt voor tegenwind

“De meerjarenbegroting voor Rijswijk ziet er op het eerste gezicht zonnig uit Dat is mooi, maar van de VVD Rijswijk klinkt nu al een waarschuwing voor de komende jaren. De cijfers lijken leuk, maar de marges zijn smal en met een beetje tegenwind kan het zomaar omslaan” Dat was de boodschap van de Rijswijkse liberalen tijdens de Algemene Beschouwingen

“Ik wil niet zeggen dat de Rijswijkse VVD voorspellende gaven heeft,” meldt de VVD Rijswijk website. “maar die tegenwind is er wel gekomen, in de vorm van de septembercirculaire uit Den Haag over de uitkering van het gemeentefonds betekent veel onheil voor Rijswijk: groot tekort voor 2018 en geen sluitende begrotingen voor 2019 en 2020. Nu kunnen wij natuurlijk gezellig gaan praten over alle plannen voor 2019, en alle ideeën zonder plannen voor de komende jaren,  zonder rekening te houden met het nieuws uit de september circulaire. Nee zo zit de VVD Rijswijk niet in elkaar. De VVD Rijswijki wil dat het College de boodschap uit de circulaire oppakt en voor sluitende meerjarenbegroting gaat zorgen. En mag ik iets kwijt over het laatste kwartaal van 2018? Iedereen in ambtelijk gemeenteland zegt mij: Ja zo werkt het nu eenmaal.je hoort in oktober hoeveel geld de gemeente ontvangt in het lopende jaar. Is het meer dan hou je over, krijg je minder dan heb je pech. En daar is het weerstandsvermogen voor. De VVD heeft daar moeite mee. Natuurlijk ligt er op dit moment al veel vast in lopende zaken, maar je maakt ons niet wijs dat het niet mogelijk is de komende twee maanden bepaalde zaken niet uit te geven of te temporiseren. De VVD wil van het College de toezegging dat er alles aangedaan wordt om de uitgaven in de rest van 2018 op een verstandige manier te beperken? En ook de toezegging dat de meerjarenbegrotingen zsm sluitend worden gemaakt.”

“De VVD wenst het College veel succes  bij het vertalen van deze begrotingsvoorstellen naar concrete activiteiten. Van mooie spreadsheets en 200 pagina’s vol met financiële orgasmen naar gewoon Doen!”


| Foto: Digitaal Dagblad