Rijswijks Dagblad | VVD Rijswijk: “Veiligheid is meer dan verlichting in je straat”

VVD Rijswijk: “Veiligheid is meer dan verlichting in je straat”

mainImage
VVD Rijswijk: “Veiligheid is meer dan verlichting in je straat”

Rijswijkers hebben recht op een gevoel van veiligheid, die mening is de VVD Rijswijk toegedaan. Je hebt namelijk niets aan een fijn huis of een goede baan als je jezelf niet veilig voelt. Dat begint in je eigen straat waar het schoon moet zijn, waar de verlichting moet branden, waar de kans op inbraak zo klein mogelijk is en waar je ook in het donker veilig de straat op moet durven.

Maar veiligheid is meer dan de verlichting in je straat. De gemeente moet er ook voor zorgen dat fietsendiefstal wordt aangepakt, dat hangjongeren niet zorgen voor een onveilig gevoel bij ouderen, dat drugsoverlast wordt aangepakt en dat je weet wie je wijkagent is en hoe je die snel kan bereiken als er iets aan de hand is.

In het kort zijn dit de punten die de VVD op het gebied van veiligheid met Rijswijk van plan is.

De VVD wil:
- Dat er voldoende wijkagenten zijn en dat nieuwe taken voor de politie niet ten koste gaan van het aantal wijkagenten in onze gemeente.
- Dat de gemeente samenwerkt bij de aanpak van hennepteelt en dat de burgemeester zijn bevoegdheid om panden waar hennep is gekweekt te sluiten maximaal gebruikt.
- Dat de burgemeester zijn bevoegdheden bij het tegengaan van overlast in buurten maximaal inzet.
- Dat mobiel cameratoezicht wordt ingezet bij hotspots en bij grote bijeenkomsten of evenementen.
- Dat de gemeente consequent handhaaft en besluiten uitvoert.
- Dat de politie en maatschappelijke organisaties samenwerken om jihadisme en/of radicalisering vroegtijdig op te sporen en beter aan te pakken.
- Dat de gemeente samenwerkt met andere gemeenten bij de aanpak van criminaliteit, om te voorkomen dat problemen zich van de ene naar de andere gemeente kunnen verplaatsen.
- Dat de gemeente gebruik maakt van de Wet BIBOB om vergunningen te weigeren of in te trekken als deze worden misbruikt voor criminele activiteiten.
- Dat de gemeente zich maximaal inspant om ervoor te zorgen dat inwoners die niet naar het politiebureau kunnen om aangifte te doen, gebruik kunnen maken van internet of de wijkagent kunnen vragen bij hen thuis langs te komen.
- Dat de gemeente actief beleid voert om de bewustwording voor cybersecurity bij de eigen organisatie en bij burgers en bedrijven in Rijswijk te bevorderen en cybercriminaliteit actief wordt bestreden.

Wilt u meer weten over de plannen van de VVD? Die leest u hier.


Foto: Digitaal Dagblad