Rijswijks Dagblad | VVD Rijswijk over (scheef)wonen, sociale woningbouw, starters/doorstromers

VVD Rijswijk over (scheef)wonen, sociale woningbouw, starters/doorstromers

mainImage
VVD Rijswijk over (scheef)wonen, sociale woningbouw, starters/doorstromers

Iedereen wil dat wonen in Rijswijk prettig, betaalbaar en eerlijk is voor iedereen. Dat geldt voor kopers en huurders, ouderen en jongeren, voor Rijswijkers die hier al jaren wonen en starters en doorstromers. Wat is de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie eigenlijk de komende jaren van plan op dit gebied? De volgende punten heeft VVD Rijswijk opgenomen in het partijprogramma:

De VVD wil:
- Dat het woningaanbod in Rijswijk evenwichtig en divers is. Gelet op het grote aandeel van sociale woningbouw in Rijswijk, moet de norm van 30% voor sociale woningbouw bij nieuwbouw worden losgelaten.
- Dat woningcorporaties en gemeente meer doen om ervoor te zorgen dat sociale huurwoningen worden toebedeeld aan burgers die ze echt nodig hebben en het zogenaamde scheefwonen wordt teruggedrongen.
- Dat voorzieningen en woningaanpassingen om langer zelfstandig te blijven wonen voor ouderen vlot en efficiënt worden ingezet.
- Dat er, samen met marktpartijen, woningcorporaties en zorginstellingen, wordt gekeken naar nieuwe woonvormen waar wonen en zorg beter met elkaar kunnen worden gecombineerd.
- Dat er extra aandacht komt voor betaalbare koop- en huurwoningen voor starters en doorstromers.
- Dat er extra aandacht komt voor de categorie huurwoningen met een huur tussen de €800 en €1200.
- Dat oude kantoorpanden een nieuwe bestemming krijgen door ze om te bouwen naar kluswoningen, startersappartementen of zorgwoningen.
- Dat de gemeente het splitsen van woningen slechts toestaat als dit geen nadelige gevolgen voor de leefbaarheid van de buurt heeft.
- Dat bij de inrichting van wijken voldoende ruimte voor speeltuintjes en trapveldjes wordt ingeruimd.
- Dat de gemeente zorgt voor een kwalitatief hoogwaardig beheer van de stad en het behoud en onderhoud van groen in Rijswijk.

Wilt u meer weten over de plannen van de VVD? Die leest u hier.


Foto: Digitaal Dagblad