Rijswijks Dagblad | VVD Rijswijk neemt stelling inzake asielzoekers, statushouders en integratie

VVD Rijswijk neemt stelling inzake asielzoekers, statushouders en integratie

mainImage
VVD Rijswijk neemt stelling inzake asielzoekers, statushouders en integratie

Er zijn weinig onderwerpen waarbij partijen zo van mening verschillen als over asielzoekers, statushouders en integratie. Dit thema zorgt vaak voor verhitte discussies. Niet vreemd als je bedenkt dat het hierbij direct gaat over mensen. Niet alleen de asielzoekers en statushouders zelf, maar ook alle anderen mensen in Nederland en Rijswijk hebben hiermee te maken. De VVD vindt het belangrijk dat er duidelijkheid is en heeft in het partijprogramma dan ook de volgende punten opgenomen.

De VVD wil:
- Dat voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten in Nederland geen plaats is. De gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang. De gemeente werkt bij uitzetting samen met de landelijke overheid.
- Dat het Asielzoekerscentrum (AZC) in Rijswijk niet wordt uitgebreid en zo mogelijk wordt afgeschaald.
- Dat de gemeente alleen haar medewerking bij de opvang van asielzoekers verleend als er ook gezorgd wordt voor extra capaciteit bij de politie om problemen te voorkomen.
- Dat de politie en maatschappelijke organisaties samenwerken om jihadisme en/of radicalisering vroegtijdig op te sporen en beter aan te pakken.
- Dat de gemeente er alles aan doet om te voorkomen dat haatpredikers en andere vertegenwoordigers van antidemocratische en/of ongewenste partijen/organisaties hun boodschap in Rijswijk kunnen verspreiden. De burgemeester mag het bewaren van de openbare orde daarbij wat ons betreft zo ruim als mogelijk uitleggen met uiteraard een goede blik op de vrijheid van vergadering en meningsuiting door deze niet onnodig te beperken.
- Dat de gemeente statushouders geen voorrang geeft bij het verkrijgen van een sociale huurwoning.
- Dat de gemeente alternatieve huisvesting creëert voor statushouders met de financiële middelen die het Rijk daarvoor beschikbaar heeft gesteld.
- Dat nieuwkomers de taal leren en hun best doen om een baan te vinden. De gemeente kan hen helpen door actief te wijzen op de mogelijkheid van cursussen.

Wilt u meer weten over de plannen van de VVD? Die leest u hier.


Foto: Digitaal Dagblad